Ông Nguyễn Thành Trung tham gia HĐQT Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, bước đà quan trọng để Rose group trở thành doanh nghiệp đại chúng

Ngày 23/6, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần HTC Holding đã tổ chức đại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty HTC Holding đã báo cáo về tình hình kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, HTC Holding (mã CK: CET) tiếp tục đạt được kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp xã hội giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đối với kinh tế trong nước và quốc tế.

Trong năm 2021 HTC Holding đã đạt được tổng mức doanh thu thuần gần 30 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 74 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, HTC Holding đặt mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu đạt 60 tỷ đồng (bằng 200% so với năm 2021), lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng (bằng 400% so với năm 2021).

Về nhân sự, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần HTC Holding năm 2022 đã bầu ông Nguyễn Thành Trung và bà Lê Hoàng Đài Trang vào Hội đồng Quản trị với tỷ lệ tán thành 100%. Sự đóng góp về mặt nhân sự quản trị của ông Nguyễn Thành Trung tại HTC Holding là hướng đi chiến lược để phát triển HTC Holding nói riêng và bước đà đại chúng hóa cho Rose Group nói chung.

Ngoài ra, với lợi thế là doanh nghiệp giàu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nông sản, để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị HTC Holding đã trình Đại hội đồng Cổ đông bổ sung ngành nghề: bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc… vào danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty. Đây được coi là bước đi quan trọng hướng đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *