LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Bất động sản công nghiệp & logistics

Thẩm định giá BĐS

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Rose Group tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

Nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh, Rose Group đang tìm kiếm các ứng viên tại nhiều vị trí hấp dẫn.

  • Quản Lý Dự Án – Triển khai bán hàng
  • Content Writer
  • DESIGN UI/UX
  • Lập trình viên Frontend
  • Lập trình viên Backend