Category Archives: HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ XÃ HỘI CỦA ROSE GROUP

Các hoạt động văn hóa xã hội của Rose Group bao gồm: hoạt động thiện nguyện, hoạt động vui chơi gắn kết giữa cán bộ và nhân viên.