Category Archives: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA HỒNG ROSE GROUP

Hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Hoa Hồng Rose Group bao gồm các dự án bất động sản về cảnh quan thiên nhiên và các khu du lịch sinh thái chăm sóc sức khỏe con người.